Vyhledávání


Kontakt

Mladí hasiči Bořitov

E-mail: mhboritov@email.cz

O NÁS

    Po krátké odmlce začal v Bořitově v roce 2002 opět pracovat kolektiv mladých hasičů. Jeho cílem je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní činnost dětí se zájmem o požární ochranu.

Těší nás velký zájem dětí o tuto činnost. V roce 2011 má kolektiv mladých hasičů SDH Bořitov v kategorii mladších od 6 let do 11 let 13 hasičů, v kategorii starších od 11 let do 15 let 10 hasičů a v kategorii dorostu jednoho hasiče.

Zúčastňujeme se nejen celoroční hry Plamen, jejíž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale i soutěží organizovaných jednotlivými sbory a soutěží okresní ligy mládeže.

Hra Plamen, která je pořádána dvoukolově, začíná podzimním kolem, a to závodem požárnické všestrannosti, kde se účastní pětičlenné hlídky. Hlídka musí absolvovat trať a plnit úkoly na šesti stanovištích. Jsou to: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana, překonání překážky po vodorovném laně. Dále je do prvního kola zahrnuta štafeta dvojic. Ve druhém kole hry Plamen kolektiv soutěží v devíti-členném složení a plní disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafetu 4x60 metrů, štafetový běh s překážkami CTIF.

Od roku 2011 se také zúčasťujeme nově vzniklé Okresní ligy mládeže(OLM), kterou organizuje okresní odborná rada mládeže Blansko. Do ligy je započítáno deset nejlepších výsledků z vybraných soutěží. Kalendář přihlášených soutěží zveřejňuje OORM vždy začátkem roku.